Raon Danang Beach Hotel

By
ads

Địa Điểm: 5 An Thượng 32, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3553 777

Giờ giấc:

Mở cửa:

00:00 – 23:59

Giá cả:200,000 – 5,000,000 VNĐ

Rating : 4.5/5

REVIEW CỦA THÀNH VIÊN:

Nguồn bài viết: diadiemanuong.com

ads2

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

ads2