Packo Hostel

By
ads

Địa Điểm: 44 Lâm Hoành , Q. Sơn Trà, Đà Nẵng

Số điện thoại: (0511) 3 888 553

Giờ giấc:

Mở cửa:

00:00 – 23:59

Giá cả:200,000 – 500,000 VNĐ

Rating : 2.5/5

REVIEW CỦA THÀNH VIÊN:

Nguồn bài viết: diadiemanuong.com

ads2

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

ads2