Northern Hotel

By
ads

Địa Điểm: 119 – Đường 3 tháng 2, Quận Hải Châu

Số điện thoại: [Không có]

Giờ giấc:

Mở cửa:

00:00 – 00:00

Giá cả:2,000,000 – 3,000,000 VNĐ

Rating : 2.5/5

REVIEW CỦA THÀNH VIÊN:

Nguồn bài viết: diadiemanuong.com

ads2

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

ads2