Mì Quảng Trang – Ông Ích Khiêm

By
ads

Địa Điểm: 441 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Số điện thoại: [Không có]

Giờ giấc:

Mở cửa:

07:00 – 22:00

Giá cả:22,000 – 30,000 VNĐ

Rating : 4.3/5

REVIEW CỦA THÀNH VIÊN:

Nguồn bài viết: diadiemanuong.com

ads2

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

ads2