La Pensée Café & Librairie

By
ads

Địa Điểm: 27 Yên Bái, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Số điện thoại: 093 553 28 23

Giờ giấc:

Mở cửa:

07:00 – 22:00

Giá cả:10,000 – 30,000 VNĐ

Rating : 2.5/5

REVIEW CỦA THÀNH VIÊN:

Nguồn bài viết: diadiemanuong.com

ads2

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

ads2