Jong APhuong Wedding

By
ads

Địa Điểm: 280 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3553 364

Giờ giấc:

Mở cửa:

08:00 – 21:00

Giá cả:1,000,000 – 5,000,000 VNĐ

Rating : 4.5/5

REVIEW CỦA THÀNH VIÊN:

Nguồn bài viết: diadiemanuong.com

ads2

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

ads2