Sài Gòn Kafe – Trưng Nữ Vương

By

Địa Điểm: 158 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Số điện thoại: [Không có]

Giờ giấc:

Mở cửa:

06:30 – 22:30

Giá cả:20,000 – 100,000 VNĐ

Rating : 4.5/5

REVIEW CỦA THÀNH VIÊN:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like