Trang nhất

26/06/2019

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam:
Chính phủ đồng hành với Doanh nghiệp

(KDPT) – Để đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp luôn giữ vai trò then chốt thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Tuy nhiên hiện nay trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế thì thách thức về tăng...