Tạp chí ẩm thực, tap chi am thuc, mon ngon moi ngay, an ngon, nha hang, am thuc, tap chi mon ngon

Ngày 24 tháng 06 năm 2017

V?i cch ch? bi?n cc mn ?n ring bi?t, l?u ?ch Ty H? mang ??n h??ng v? v mu s?c r?t ??c tr?ng m th?c khch kh tm th?y ? m?t n?i no khc.

am thuc, tap chi am thuc, mon ngon, an ngon


?ch v?n ???c m?nh danh l g ??ng b?i v mi v? th?m ngon, th?t ?i m?m l?i cn r?t ng?t v giu dinh d??ng. T? lu ?ch ? ???c ng??i Vi?t Nam yu thch b?i h??ng v? dn d. Ngy nay cc mn ?ch xu?t hi?n ngy cng nhi?u trong cc qun ?n, nh hng l?n trong ? c nh?ng nh hng ? H? Ty.


? n?i ny, mn l?u ?ch ???c chu?n b? cng phu nh?t. ?ch ???c t?m ??p ch? bi?n kho lo, c?n th?n cng v?i m?ng r?i sau ? m?i cho vo n?i l?u. V th? khi ?n, ng??i ta s? c?m th?y th?t ?ch ??m ?, th?m, c ch? ?un lu r?i m v?n gin tan, ?n chung v?i m?ng cay cay cng rau mu?ng n?a th l?i cng tuy?t v?i. Trong ti?t tr?i l?nh th? ny, v?a xut xoa v?a ?n l?u ?ch qu? l t??ng khng t?i.
Ch? m?i nhn nh?ng nguyn li?u ch? hng ?em ra ? th?y s? k? cng c?a ch? hng. Nh?ng chi?c ?i ?ch ???c t?m ??p c? ti?ng tr??c khi chin c mu vng r??m x?p kho lo v?i nh?ng mi?ng m?ng r?ng trn ??a. Trong lc ng?i ??i n?i n??c l?u si, nh?n nha th??ng th?c ?i ?ch v?i m?ng gin gin cay cay c?ng th?t l th v?.

T?i khi n?i n??c l?u ???c b ra, c?m gic thch th t?ng h?n nhi?u v?i k?t h?p mu s?c kho lo, s?c xanh c?a cc lo?i rau, s?c m?ng vng, mu vng r??m h?i sang ?? c?a ?ch...

M?t ?i?u thch h?p n?a c?a mn l?u ny cho nh?ng thu mt m? hay ?ng l?nh gi chnh l ?? cay c?a n??c. V? cay c?ng v?a ph?i, ch?ng qu g?t nn ai s? cay c?ng ch?ng nn qu e ng?i. B?i mn ny m b? cay th qu? l ph.

Theo Bo??t Vi?t