Tạp chí ẩm thực, tap chi am thuc, mon ngon moi ngay, an ngon, nha hang, am thuc, tap chi mon ngon

Ngày 24 tháng 06 năm 2017

S??n b n??ng t?i King BBQ l s? k?t h?p gi?a hai n?n ?m th?c Hn - Vi?t t?o nn m?t h??ng v? ??c ?o, m?i l?. Th?t b ? ?y ???c nh?p kh?u t? M?, cc lo?i rau ???c tuy?n ch?n k? v gia v? t?m ??p ??c tr?ng ???c nh?p t? Hn Qu?c.

Theo ki?u King BBQ, t?ng mi?ng s??n b t??i nguyn cu?n thnh t?ng khoanh trn, tr?i di trn b?p. V?i h? th?ng b?p n??ng hi?n ??i, s??n b ???c n??ng chn ??u, vng ng r?i ???c c?t ra thnh nh?ng mi?ng nh?, cu?n v?i cc mn rau ?n km truy?n th?ng c?a Hn Qu?c nh? x lch, l nhp, d?a leo, c r?t, t?i cng t kim chi v n??c x?t. Th?c khch s? c?m nh?n ???c v? thanh ng?t t? nhin t? th?t, v? chua cay t? kim chi v ??m ? c?a n??c x?t. Khi ?n, b?n c th? nh?m nhp thm m?t ng?m r??u sochu ?? mn ?n thm h?p d?n v ci v? cay n?ng c?a r??u lan t?a kh?p c? th?.

am thuc, tap chi am thuc, mon ngon, an ngon

am thuc, tap chi am thuc, mon ngon, an ngon

?? c mn ?n ngon nh? v?y, b?p tr??ng nh hng ? k? cng l?a ch?n nguyn v?t li?u v t?m ??p, ch? bi?n. Th?t b ? ?y ???c nh?p t? M?, cc lo?i rau ???c tuy?n ch?n k? cng, gia v? t?m ??p ??c tr?ng ???c nh?p t? Hn Qu?c. ?? th?t th?m ngon t? nhin, b?p tr??ng ? s? d?ng cc lo?i n??c p hoa qu? v n??c x?t ??c bi?t ?? ??p, cng v?i th?i gian ?? di ?? ??m b?o th?t m?m ngon. S? k?t h?p h??ng v? Hn - Vi?t n?m ? cch th?c gia v? sao cho mn ?n mang ??m phong cch Hn Qu?c, ph h?p v?i kh?u v? ng??i Vi?t.

am thuc, tap chi am thuc, mon ngon, an ngon

King BBQ t?a l?c t?i khu ?m th?c (t?ng B03) c?a TTTM Vincom TP HCM v?i khng gian sang tr?ng, yn t?nh, g?n g?i v?i phong cch v?n ha Hn Qu?c. Nh hng ???c thi?t k? v?i nhi?u khng gian ring bi?t: khu dnh cho khch th??ng, khu ??c bi?t cho khch VIP, khu ?m cng dnh cho gia ?nh. Ngoi mn s??n b n??ng, th?c khch cn ???c th??ng th?c nh?ng mn ?n h?p d?n khc nh?: salad tri cy s?t d?u liu, sp s??n b, m l?nh Hn Qu?c...

am thuc, tap chi am thuc, mon ngon, an ngon

??a ch? nh hng King BBQ:

- T?i TP HCM: gian hng B3-03B, t?ng B3, Vincom Center - 70 L Thnh Tn, ph??ng B?n Ngh, qu?n 1, TP HCM.
?T: 08.39939486
- T?i H N?i: t?ng 1, ta nh 24T2, Trung Ha Nhn Chnh, H N?i. ?T: 04.62557755 (s?p khai tr??ng).

Theo ngoisao